Сеялката за точна сеитба ED

Сеялката за точна сеитба ED работи изключително прецизно на принципа на засмукване на въздух. Посредством налягането семената се насочват сигурно към отворите. Точната сепарация на семената става механично с помощта на чистача. Той работи почти без да се влияе от скоростта и формата на семената. Задвижването на изсяващите апарати е капсуловано и почти безсервизно.