PICK UP / DIRECT DISC / ORBIS

PICK UP / DIRECT DISC / ORBIS

Покажете зъби. Приставките

PICK UP 380 / 300

Чисто и сигурно прибиране на фуража. 
1. Бърз съединител за автоматично прикачане 
2. До пет реда палци за чисто поемане на материала. 
3. Копиращо колело на височината на подбирача за по-добро нагаждане към терена. 
4. Голям диаметър на шнека за висока производителност

DIRECT DISC 610 / 520

Жътва и коситба. Директно прибиране на реколтата 
1. Удобно свързване 
2. Намалени задвижващи моменти чрез забавено включване (първо транспортните елементи, после косачният механизъм) за включване при пълен товар. 
3. Изпитана косачна греда DISCO за високопроизво-дително рязане, добро качество и чистота

ORBIS 900 / 750 / 600 / 450

Прибиране на реколтата независимо от редовете. 
1.НОВО: ORBIS 600 SD. Особено подходяща за нормални и нискорастящи култури. Външни елементи с малки дискове и допълнителен придвижващ барабан. 
2. Лесно задвижване: незначително усилие, възможност за включване и реверсиране при пълен товар

1. 3-степенна предавателна кутия за адаптиране на оборотите към различните условия на работа 
2. Отлично качество на работа чрез оптимален поток на материала, снижаване на буталото и самозаточващ ефект 
3. Гъвкаво приложение: лесно преоборудване за различните култури