AVERO 240 / 160

Първият с APS в своя клас. При LEXION и TUCANO системата за вършитба и сепариране APS вече успя да се наложи. Така доказалата се технология за вършитба на CLAAS е достъпна и за компактния клас.

AVERO 240 с вършачна система APS

1. Значително ускорение на потока на зърното 
2. По-големи центробежни сили 
3. Отделяне на до 30% от зърното в предв. зона

Вършачен механизъм CLAAS

AVERO 160 е оборудван с конвенционален вършачен механизъм на CLAAS. Чиста вършитба, щадящо третиране на зърното, максимално очистване от осили и висока производителност на сепариране при максимално качество на зърното.

CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Компактният терминал CIS е вграден ергономично в конзолата и позволява на водача бърза ориентация в различните важни параметри на машината.

Активно разчепкване

Отделянето на остатъчното зърно става върху обща дължина 3,90 м през четири падащи стъпала. Дори големи маси слама се транспортират бързо и неплътно.